Çağrı Merkezi Yöneticileri için Koçluk

Çağrı merkezleri insan odaklı çalışma ortamları olduğu için yönetimde liderlik, koçluk vasıfları önem teşkil eder, motivasyon sağlayabilme becerileri de hayatidir.  Gerek müşteri memnuniyeti ve sadakatini elde etmek, gerekse de elemanların huzurlu ve verimli çalışmasını sağlamak yöneticilerin önceliği durumundadır.

Herhangi bir kaynak yönetimi ile kıyaslandığında (zaman, para, ekipman vb.)  insan yönetimi her zaman daha zor ve diğerlerine oranla daha ilginç olmuştur. Çünkü temeline baktığınızda insanın değişken doğası, beklentileri ve psikolojisi yönetim sürecinde de değişken ve durumsal davranışları tetiklemektedir.

Bu çerçevede kişinin tecrübesi, motivasyonu ve bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda ihtiyacı olan sürede koçluğu sağlamak yöneticilerin değişik yönetsel şapkalarından birisidir. 

İşte bu program bir çağrı merkezinin geleceğini şekillendirecek olan insan kaynağının işin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Programın amacı: 
Bu program sonucunda  katılımcılar: 

  •  Değişik koçluk tarzlarını
  •  Koçluğun nasıl yapılması gerektiğini (GROW Modeli)
  •  Etkin dinlemenin koçluk sürecindeki önemini
  •  Geribildirim almanın ve vermenin etkinliği ne kadar arttırdığını 

kavrayarak bu becerilere yönelik uygulama yapma imkanı bulacaklardır.

kimler katılmalıKimler Katılmalı: 
İnsan yöneten ve çalışanların performanslarını yönlendirmeye çalışan tüm yöneticiler, şefler ve amirler.

  • takım liderleri
  • süpervizörler
  • müdürler

 

süre ve katılımcı sayısıSüre ve Katılımcı Sayısı:
2 gün. İdeal katılımcı sayısı minimum 12, maksimum 16 kişidir. 

içerikİçerik:
Yönlendiren ve Geliştiren Koçluk
GROW Modeli
Etkin Dinleme
Geribildirim